image descriptionimage descriptionimage descriptionimage description

Спеціаліст з підготовки технічної документації (медичне обладнання)

Компанія ТОВ «Мед Ексім» - представник провідних виробників медичного обладнання, в зв'язку з розширенням, запрошує до співпраці спеціаліста з підготовки технічної документації.

Менеджер з продажу ветеринарного обладнання

Компанія ТОВ «Мед Ексім» - представник провідних виробників медичного обладнання запрошує до співпраці Менеджера з продажу ветеринарного обладнання.

Про компанію

Компанія «МЕД ЕКСІМ» по­ста­чає ме­дич­не об­лад­нан­ня від про­від­них сві­то­вих ви­роб­ни­ків, вста­нов­лює та об­слу­го­вує по­став­ле­ні сис­те­ми, роз­роб­ляє ком­плекс­ні рі­шен­ня щодо осна­щен­ня ме­дич­них уста­нов різ­но­го про­фі­лю. Компанія з 2012 року на­ро­щує порт­фель брен­дів, що пред­став­ля­ють не тіль­ки ме­дич­не об­лад­нан­ня, а й об­лад­нан­ня для ес­те­тич­ної ме­ди­ци­ни, сто­ма­то­ло­гії, ве­те­ри­на­рії.

Адреса: вул Назарівська, 1, Київ +38 (044) 234-48-28, (044) 467-52-23 info@medexim.ua

Матеріали для друку

Каталог компанії «МЕД ЕКСІМ».
Докладний опис та перелік усієї продукції.
Каталог ТМ Esaote. «МЕД ЕКСІМ» – єдиний офіційний представник Esaote в Україні.
Логотип ТОВ «МЕД ЕКСІМ» – EPS, JPG,